Strefa rewitalizacji w Łodzi, a sprzedaż nieruchomości.

Specjalna strefa rewitalizacji obejmuje moją nieruchomość, co mnie czeka przy jej sprzedaży.

Osoby pochylone nad mapą rewitalizacji wskazują ołówkami konkretną działkę.

Planując sprzedaż nieruchomości nie zastanawiamy się często nad dokumentami, które będą nam potrzebne do takiej transakcji.

Cieszymy się, kiedy uda nam się znaleźć klienta, podwójną radością jest klient gotówkowy.  Już oczami wyobraźni widzimy jak za kilka dni będziemy posiadaczami sporej sumki na koncie ze sprzedaży, a tu… nagle kupujący informuje nas, że wybrany przez niego notariusz potrzebuje m.in. zaświadczenie z Urzędu Miasta mówiące o tym, czy działka gruntu, na której znajduje się nasz blok, jest położona w obrębie geodezyjnym objętym strefą rewitalizacji.

Nagle, dowiadujemy się, że być może czeka nas jeszcze dodatkowo jakaś umowa warunkowa, że Prezydent Miasta Łodzi może skorzystać z  prawa pierwokupu. A to niby czemu? Jakiś żart, myślimy? Dlaczego Prezydent Łodzi miałby kupować nasze mieszkanie? 

I to wszystko przez jakąś rewitalizację. A cóż to takiego?

Czym jest obszar rewitalizacji w Łodzi?

Rewitalizacja  pojęcie zaczerpnięte z języka łacińskiego re- + vita – dosłownie: „przywrócenie do życia, ożywienie”. W 2015 roku uchwalona została ustawa o rewitalizacji, rozumianej jako proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych polskich miast i miejscowości.

Prowadzenie procesu rewitalizacji stanowi szansę na odwrócenie negatywnych trendów rozwojowych obszarów zdegradowanych przy uwzględnieniu potrzeb społeczności lokalnej, zagadnień gospodarczych, przestrzennych, czy przyrodniczych.

Rewitalizacja wiążę się więc ze sferą budownictwa, planowania przestrzennego, polityki społecznej.

Co jest celem rewitalizacji?

Celem jest przywrócenie do życia zdegradowanej części miasta i uzupełnienie jej o nowe funkcje. 

Większość dużych miast i gmin w Polsce ma wyznaczony obszar rewitalizacji. 

A z czym dla nas jako sprzedających wiąże się rewitalizacja?

Po pierwsze rewitalizacja odnosi się do nieruchomości lokalowych stanowiących odrębną własność oraz do własności budynków lub działek gruntów. Nie dotyczy to spółdzielczych praw do lokalu mieszkalnego czyli tzw. mieszkań spółdzielczych (proszę nie mylić z lokatorskim prawem do lokalu mieszkalnego - jest to prawo niezbywalne czyli nie można go np. sprzedać ani darować)

Ale wróćmy do mieszkania - po pierwsze musimy wiedzieć czy nasz blok, w którym jest mieszkanie, leży w obrębie geodezyjnym, który jest objęty rewitalizacją. Każda gmina dzieli się na mniejsze jednostki geodezyjne czyli obręby, w Łodzi każda z dzielnic jest też podzielona na obręby, które mają swoje oznaczenie. Na przykład litera “B” oznacza Bałuty, “G”- Górna, “P”- Polesie, “W”- Widzew

Czy zaświadczenie zawsze jest potrzebne? Otóż nie zawsze. Więc kiedy i jak to zrobić

Kiedy wymagane jest zaświadczenie?

Zaświadczenie wymagane jest tylko w dwóch przypadkach:

  1. gdy nieruchomość jest położona w obrębie, który jest w całości położony na obszarze rewitalizacji,
  2. gdy nieruchomość znajduje się w obrębie, który jest częściowo położony na obszarze rewitalizacji.

A jak to sprawdzić?

Gdzie sprawdzić mapę rewitalizacji?

Na początek musimy ustalić numer działki, na której jest postawiony budynek, można to znaleźć np. w akcie notarialnym zakupu mieszkania lub na mapie https://mapa.lodz.pl/mapaogolna/. Tu w odpowiednich zakładkach wpisujemy ulicę i numer budynku i odczytujemy z mapy numer obrębu np. B-11.

Na stronie internetowej www.rewitalizacja.uml.lodz.pl znajdziemy:

  • wykaz obrębów, które leżą w całości poza obszarem rewitalizacji, 

  • wykaz obrębów, które w całości znajdują się w na obszarze rewitalizacji, 

  • wykaz obrębów, które znajdują się częściowo w strefie rewitalizacji.

Na przykład obręb  B-11 leży w całości poza strefą rewitalizacji, co oznacza, że nie będzie potrzebna żadna warunkowa umowa sprzedaży. Od razu możemy sprzedać nasze mieszkanie !

Jeśli jednak byłby to obręb np. P-28, to znajdziemy informację, że leży on częściowo w strefie rewitalizacji, co oznacza, że MUSIMY złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia, czy sprzedaż naszego mieszkania będzie podlegać rewitalizacji czy nie. 

Zaświadczenie jest też potrzebne gdy obręb jest w całości położony w strefie rewitalizacji.

Jak uzyskać takie zaświadczenie?

Należy złożyć odpowiedni wniosek. Wniosek o zaświadczenie należy złożyć osobiście w Urzędzie Miasta lub Gminy w Łodzi, druk takiego wniosku można pobrać przez internet bądź w Urzędzie. Jest możliwość złożenia tego wniosku również listownie, wysyłając odpowiednie dokumenty na adres Urzędu lub pocztą elektroniczną na adres wskazany przez urząd. Jeśli posiadacie Państwo Profil Zaufany, można to zrobić również za pośrednictwem platformy ePUAP.

Zaświadczenie wydawane jest bezpłatnie

Jeśli wniosek będzie składał Państwa pełnomocnik, należy doliczyć 17 zł jako opłata za pełnomocnictwo. Powyższa opłata nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Na wydanie takiego zaświadczenia czeka się około 7 dni.

Prawo pierwokupu

W sytuacji, gdy nieruchomość znajduje się w całości w strefie objętej rewitalizacją wiemy już na pewno, że czeka nas umowa warunkowa z prawem pierwokupu Gminy Łódź.

Zatem sprzedaż wydłuży nam się przynajmniej o 30 dni, gdyż tyle czasu ma Prezydent Miasta Łodzi aby zdecydować czy skorzysta z przysługującego mu prawa pierwokupu. 

Po 30 dniach od wysłania przez notariusza zawiadomienia do urzędu Miasta Łodzi, jeśli nie ma żadnej odpowiedzi, to uważa się, że prawo pierwokupu nie będzie wykonywane i tym samym można aktem notarialnym przenieść własność, czyli dokonać transakcji.

Jeżeli zastanawiasz się nad sprzedażą swojego mieszkania i chciałbyś to zrobić bezpiecznie, skontaktuj się ze mną - najlepszą pomoc uzyskasz od doświadczonego pośrednika renomowanego biura nieruchomości. Przeprowadzę Cię przez wszystkie etapy sprzedaży nieruchomości począwszy od sprawdzenia dokumentów, skutecznego pozyskania Klienta Kupującego i jego weryfikacji.

Wesprę Cię u notariusza przy umowie sprzedaży. Będę z Tobą, aż do momentu przekazania nieruchomości, na którym to spisane zostaną protokoły zdawczo-odbiorcze i zrobiona dokumentacja zdjęciowa.

Powyższy tekst ma jedynie charakter informacyjny, nie jest poradą prawną i nie zgłębia całej problematyki.

Marzena Weiss-Wojtczak

Agent Nieruchomości REMAX Peak

Nieruchomości? Skontaktuj się ze mną już teraz, abyśmy znaleźli idealne rozwiązanie również dla Ciebie!