Informacja o RODO

Informacje podawane w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której dotyczą na jej żądanie (cele marketingowe)

Administrator Danych Osobowych:
AMK Nieruchomości Sp. z o.o.
używająca nazwy handlowej
RE/MAX Peak Nieruchomości

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest AMK Nieruchomości Spółka z o.o. mającą prawo do używania nazwy handlowej RE/MAX Peak Nieruchomości
z siedzibą w 90-553 Łódź ul. Kopernika 61 lok. U3,
NIP 7252005408, REGON 100685437, tel.42 672 42 00,793-879-741, e-mail: peak.nieruchomosci@remax-polska.pl

Podstawą prawną zebrania danych osobowych jest artykuł 6 ust.1 lit.b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Dane osobowe zbierane są w celu marketingu usług świadczonych przez administratora.

Dane przechowywane będą do czasu ustania celu, który wymaga przetwarzania danych. Zebrane dane przekazane mogą zostać do podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu administratora podmioty te współpracują z administratorem w oferowaniu usług przez niego świadczonych. Przysługuje Panu/ Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, które Pana/ Pani dotyczą, prawo do sprostowania tych danych, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu.