Na sprzedaż działki inwestycyjne w woj. łódzkim A2

Działka (Inwestycyjna) na sprzedaż
  • Typ nieruchomości: Działka
  • Powierzchnia : 23 783 m2
  • Typ transakcji : sprzedaż
  • Lokalizacja : Wyskoki
  • Numer oferty : REM-O341245
  • Cena za m2 : 55 PLN

Na sprzedaż dwie działki inwestycyjne o łącznej powierzchni 23 783 m², położone w miejscowości Wyskoki w gminie Stryków (woj. łódzkie).
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwała nr XLIX/367/98 z dnia 18 czerwca 1998 roku) działki znajdują się na terenach drobnej wytwórczości i handlu oraz urządzeń obsługi komunikacyjnej i usług turystycznych, oznaczone symbolem UR, KS, UT z podstawowym przeznaczeniem gruntu pod lokalizację nieuciążliwych zakładów usługowych drobnej wytwórczości, handlu oraz stację paliw z pensjonatem - motelem.
Plan dopuszcza w zakresie przeznaczenia uzupełniającego lokalizację (pod warunkiem, że tereny pod te lokalizacje stanowią nie więcej niż 30% powierzchni danego terenu):
- urządzeń komunikacji wewnętrznej (drogi, parkingi)
- infrastruktury technicznej dla potrzeb lokalnych.
- urządzeń zieleni wysokiej.
Plan dopuszcza tworzenie układu dróg dojazdowych poza podstawowym, wyznaczonym w planie, pod warunkiem zapewnienia prawidłowej obsługi komunikacyjnej i dostępu do sieci infrastruktury technicznej dla całego terenu. Szerokość dróg dojazdowych (sięgaczy) w liniach rozgraniczających nie mniejsza niż 8,0 m. 

Dojazd do działek z dwóch stron drogą gminną. Jedną z nich dojazd do drogi krajowej nr 14, położonej w odległości ok. 200 m.